Home >> Faculty

Faculty

 

Director
Satoshi MIZOBATA
Vice Director
Yoshihiko NISHIYAMA

Research Divisions
 
  Economic Information Analysis Division Economic Institution Division Strategic Economic Studies Division
Professor

Hiroshi OSANO

Hiroshi TERUYAMA

Akira OKADA

Satoshi MIZOBATA

Chiaki HARA

Atsushi KAJII

Tadashi SEKIGUCHI

Associate Professor

-

-

-

Assistant Professor -

-

Ryuji SANO

Chia-Hui CHEN

Takehito MASUDA

Postdoctoral Fellow

Hiroyuki TODA

Tadao ORYU

-

  Finance Research Division    
Professor

Akihisa SHIBATA

Makoto YANO

Yoshihiko NISHIYAMA

 

 

Associate Professor -  
Assistant Professor

-

 

 

Postdoctoral Fellow

Daisyoku KANEHARA

 


Researc Centers
 
  Center for Economics of Complex Systems Center for Advanced Policy Studies  
Professor

Tadashi SHIGOKA

Tomoya MORI

Tomoyuki NAKAJIMA

Makoto YANO

Nobuaki KAWAKAMI

 

Associate Professor -

Shigeru HIROTA

Koji ITO

Junji TOJO

Masato YODO

Daizo KOJIMA

 

Assistant Professor

Shuhei TAKAHASHI

-

 

Postdoctoral Fellow

-

Tadashi YUKIMOTO

Tun Yen WANG

Yanmin HE

Hiroki TOYODA

Hiroki INOUE

Yusuke TAKAHASHI

 


Visiting Researchers
 
  Contemporary Economic Analysis Division International Financial Economics  
Professor

-

Bruno Dallago

 

Associate Professor

Yoichiro HIGASHI

Kazuho YOKOGAWA

-

 


Research Projects
 
  Joint Usage and Research Center International Research Unit of Integrated Complex System Science Research Unit for Development of Global Sustainability
Professor

Akihisa SHIBATA

Kazuo NISHIMURA

Masahisa FUJITA

Kazuo MINO

-

Junji TOJO

Associate Professor

-

- Yuan WANG
Junior Associate Professor - - -
Assitant Professor - - -
Postdoctoral Fellow

-

Takaaki AOKI

-

  International Research Unit of Future Creationology JSPS  
Professor

-

-

 

Associate Professor

-

-

 

Postdoctoral Fellow

-

Hayato NAKANISHI

 


Home >> Faculty